Náš tým - členové

01 - Mgr. Viktor Nečas (ředitel)

  • Specilaizace: školení první pomoci, koordinátor při mimořádných událostech, metodik činnosti MEDIC Ústí nad Labem
  • Vzdělání: zdravotník zotavovacích akcí, zdravotnický instruktor ČČK (vč. Člen první pomoci), školitel mezinárodního humanitárního práva, kurz krizové intervence 
  • Členství: člen ČČK (vč. Ústředního krizového týmu ČČK, zástupce velitele), člen SDH Stebno (vč. JSDH), člen České resuscitační rady