Garantem přípravy na mimořádné události je profesionální hasič

06.04.2013 10:15

MEDIC si je vědom toho, že soustavně se připravovat a následně zvládat pomoc prosesionální složkám IZS při mimořádných událostech, není žádná zábava a toto nesmí být podceňováno. Proto jsme se rozhodli, že v čelé naší přípravy na mimořádné události musí stát člověk, který je v tomto ohledu profesionálem, nikoliv jen vyškoleným dobrovolníkem.

 

V rámci spolupráce napříč obory a organizacemi jsme se před lety seznámili s jedním takovým hasičem (z povolání), který se uvolil, že náš tým MEDIC bude na pomoc při mimořádných událostí soustavně připravovat. Ať už teoretickým šklením či praktickým nácvikem. Touto osobou je Martin Albrecht (t. č. profesionální hasič Doly Bílina a zástupce velitele JSDH Stebno).

 

Vyhledávání