MEDIC odvezl část humanitárního materiálu do Dolních Zálezel

10.06.2013 07:57

Dne 9. června 2013 jsme v odpoledních hodinách odvezli do Dolních Zálezel část humanitárního materiálu (cca 0,5 tuny) z našeho Distřibučního skladu, který jsme získali díky štědrých zákazníkům trmického hypermarketu Globus, kde už od úterý (4. června 2013) stojí náš stan jako Sběrné místo humanitární pomoci.

K rukám starosty obce Dolní Zálezly (p. Suchý) se tak pro místní obyvatele dostala převážně balená voda, desinfekční prostředky (např. Savo), čistící prostředky (např. Jar), košťata, rejžáky hadry, kýble aj. Převoz materiálu značně komplikovalo několik faktorů: uzavřená silnicie (Ústí nad Labem - Dolní Zálezly - Lovosice), proto jsme museli zvolit náhradní trasu (Trmice - Řehlovice - Dubice - Dolní Zálezly). Už v době nakládání a po celou dobu transportu nás sužovala silná průtrž mračen doprovázená bleky a místy i krupobitím.

Veliké díky patří hlavně pí Káteřině Učňová, která nám nezištně nabídla svůj Renault Trafic a taktéž nám pomohla materiál do Dolních Zálezel odvézt.


(Část humanitárního materiálu směřujícího do Dolních Zálezel - 9. června 2013)

Vyhledávání