Obecné informace o kroužku Mladý záchranář

03.04.2013 09:22

Projekt MEDICu "kroužek Mladý záchranář", pokračuje jako školní kroužek při ZŠ Trmice, a to i po zrušení Místní skupiny ČČK Trmice, která se zasadila o jeho založení v lednu 2011. Slouží mj. i jako prevence sociálně-patologických jevů žáků ZŠ Trmice. Za jeho existence jím prošly již řady místních žáků, kteří se dokázali prosadit i na soutěžích mládeže v poskytování první pomoci. Namátkou jmenujme např.:

  • 1. místo v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků ČČK (2011, 2012)
  • 2. místo v krajském kole Hlídek mladých zdravotníků ČČK (2012)

Anotace kroužku:

  • kroužek Mladý záchranář má za cíl připravit žáky ZŠ Trmice na poskytování první pomoci u nejčastějších typů úrazů či náhlých postižení zdraví. Mezi členy realizačního týmu patří vyškolení dobrovolní zdravotníci, členové MEDICu - Mgr. Lena Nečasová a Mgr. Veronika Maryšková.

Komu je kroužek určen:

  • žákům I. a II. stupně ZŠ Trmice

Přínos kroužku:

  • po úspěšném absolvování kroužku se již žáci ZŠ Trmice nebudou bát poskytnout první pomoc v případě potřeby, ať už svému spolužákovi ve škole či cizí osobě kdekoliv a kdykoliv jinde

Fotogalerie:

  • fotogalerii z kroužku najdete zde...

Vyhledávání