První pomoc na ZŠ Palachova

06.11.2013 09:21

V době podzimních prázdnin, konkrétně 30. října 2013, jsme proškolili celkem 34 zaměstnanců ZŠ Palachova v základech první pomoci. Soustředili jsme se na nejčastější úrazy a náhlá onemocnění, se kterými se mezi žáky mohou setkat. Nedílnou součástí školení byl i kromě teoretického výkladu praktický nácvik. Každý účastník školení na závěr dostal vlastní certifikát, klíčenku-přívěšek s resuscitační rouškou a výukové CD.


(Více foto na našem Facebooku)

Vyhledávání