ZD: Mezinárodní mistrovství DANCESCHOCK

26.09.2018 10:13

Mezinárodní taneční soutěž IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA DANCESHOCK pro rok 2018 je minulostí. Ve dnech 20. - 23. září 2018 se uskutečnil na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Všechny 4 soutěžní dny byly pokryty našimi dobrovolnými záchranáři, který ve směnách od 08:00 do 23:00 sloužili vždy v minimálním počtu 4 osob. Za celou akci jsme ošetřili dohromady 50 tanečníků a tanečnic (soutěže se zúčastnili tanečníci ze 16 zemí). Nejčastějším důvodem našich zásahů byly úrazy horních a dolních končetin, ale i vážnější stavy (zejména kolapsy). V jednom případě jsme právě ke kolapsu zavolali posádku RLP ZZS ÚK.

Celá akce nám už druhým rokem ukazuje zajímavý rozměr - naši dobrovolní záchranáři musí být nejenom perfektní v předlékařské první pomoci. Ale musí také být vybavení na takové úrovni, kterou mezinárodní soutěž je (nejenom technicky, ale i jazykově)!

Rád bych touto cestou poděkoval organizátorům akce (ve všem nám maximálně vyšli vstříc), zaměstnancům Městských služeb ze Zimního stadionu (dostali jsme k dispozici místní ošetřovnu s AED), stejně tak posádce RLP ZZS ÚK (za výbornou spolupráci při ošetření kolapsového stavu tanečnice).

Viktor Nečas, ředitel

 

Vyhledávání