01 - Základní kurz první pomoci

01 - Základní kurz první pomoci

  • Určeno pro: širokou věřejnost
  • Rozsah školení: 1 hodina (15 min. teorie + 45 min. praxe)
  • Obsah školení: přivolání ZZS, zástava masivního krvácení, resuscitace (oživování)
  • Délka platnosti osvědčení: neomezeně
  • Forma ukončení kurzu: ---
  • Účastník školení obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu
  • Povinné doškolení/Doporučené přeškolení: ---/1x ročně
  • Návazné školení: Rozšířený kurz první pomoci (4 hod.)
  • Cena kurzu: 100,-/os.

Vyhledávání