02 - Rozšířený kurz první pomoci

02 - Rozšířený kurz první pomoci

 

 •    Určeno pro: širokou věřejnost
 •    Rozsah školení: 4 hodina (60 min. teorie + 180 min. praxe)
 •    Obsah školení: 4 bloky (viz níže)
 •    Délka platnosti osvědčení: neomezeně
 •    Forma ukončení kurzu: ---
 •    Účastník školení obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu
 •    Povinné doškolení/Doporučené přeškolení: ---/1x ročně
 •    Návazné školení: Obecný kurz první pomoci (12 hod.)
 •    Cena kurzu: 1000,-/os.
 •  

4 bloky kurzu:

 •    1. blok - postup při mimořádné události + volání ZZS (+ aplikace ZÁCHRANKA)
 •    2. blok - kontrola dechu, bezvědomí, zástava krvácení
 •    3. blok - resuscitace dítěte, resuscitace dospělého
 •    4. blok - diskuze a praktický nácvik (na volné téma)
 

Vyhledávání