04 - Obecný kurz první pomoci

04 - Obecný kurz první pomoci

 •    Určeno pro: širokou věřejnost
 •    Rozsah školení: 12 hodin (3 hod. teorie + 9 hod. praxe)
 •    Obsah školení: viz níže
 •    Délka platnosti osvědčení: 4 roky
 •    Forma ukončení kurzu: praktická zkouška
 •    Účastník školení obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu
 •    Povinné doškolení/Doporučené přeškolení: ---/á 4 roky
 •    Návazné školení: Zdravotník zotavovacích akcí
 •    Cena kurzu: 600,- - 1.000,- (podle počtu účastníků)
   

Obsah kurzu:

 1. Zabezpečení místa nehody + přivolání ZZS
 2. Transport zraněného
 3. Kontrola dýchání
 4. Zástava masivního krvácení
 5. Bezvědomí
 6. Dýchací obtíže
 7. Resuscitace (dítě, dospělý)
 8. Infarkt myokardu
 9. Popáleniny
 10. Zlomeniny

Vyhledávání

Nejbližší termín

 • ...
 
Přihlášeni:
 • ...