MLADÝ ZÁCHRANÁŘ II

Od září 2014 se na ZŠ Trmice rozběhně nový kroužek, a to MLADÝ ZÁCHRANÁŘ II, určený pro žáky II. stupně ZŠ.
  • anotace kroužku: kroužek MLADÝ ZÁCHRANÁŘ II má za cíl připravit žáky ZŠ na poskytování první pomoci u nejčastějších typů úrazů či náhlých postiženích zdraví. Mezi členy realizačního týmu jsou učitelé ZŠ, kteřé zároveň působí jako dobrovolní zdravotníci MEDIC Ústí nad Labem
  • komu je kroužek určen: žákům I. a II. stupně ZŠ
  • přínos kroužku: po úspěšném absolvování kroužku se již žáci ZŠ nebudou bát poskytnout první pomoc v případech potřeby, ať už svému spolužákovi či cizí osobě kdekoliv a kdykoliv
  • doba trvání kroužku: září 2014 - červen 2015
  • udržitelnost kroužku: dlouhodobý efekt našeho kroužku se promítne do znalostí a schopností žáků ZŠ. I dlouho poté, co realizace kroužku skončí, budou díky osvojeným schopnostem plnohodnotnou předlékařskou první pomoc.

 

Vyhledávání

2015 - 2016

  • den a čas: čtvrtek 14:00 - 15:00
  • místo: ZŠ Trmice

2014 - 2015

(fotogalerie)