MEDIC ERU

 

MEDIC Emergency Response Unit je společným projektem spolků MEDIC Ústí nad Labem a MEDIC Děčín. Jedná se o jednotku složenou z členů obou spolků, která je určena pro plnění úkolů na území Ústeckého kraje. Jejím posláním je humanitární a záchranná činnost. Členové jednotky v případě nasazení podléhají jednotnému velení.

 

MEDIC Emergency Response Unit deklaruje svoji připravenost plnit činnosti, ke kterým se spolky MEDIC Ústí nad Labem a MEDIC Děčín zavázaly v rámci svého začlenění do PANELu humanitárních organizací Ústeckého kraje.

 

Pro potřeby Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a PANELu humanitárních organizací Ústeckého kraje, byla vytvořena níže uvedená základní nabídka činností:

 

 
Druh činnosti
Monitoring rozsahu škod a sociálních potřeb
Materiální pomoc
Poskytnutí první pomoci
Psychosociální pomoc
Evakuační centra

 


Monitoring rozsahu škod a sociálních potřeb

Tato činnost bude mít nejčastěji formu dvojčlenných terénních hlídek, s vlastním vybavením a zabezpečením, které budou operovat v místě mimořádné události,podle pokynů vysílajícího subjektu (velitel zásahu, operační středisko, krizové štáby apod.). Minimálně jeden člen v každé hlídce bude schopen poskytnout zdravotnickou první pomoc, případně psychosociální pomoc. Alternativní formou je poskytnutí člena s patřičným know-how do krizového štábu, který bude činnost terénních hlídek koordinovat.

 

Materiální pomoc

Poskytováním materiální pomoci se rozumí její aktivní sběr (např. v hypermarketu Globus Trmice – viz červnové povodně 2013). Jejich skladování a následná distribuce by musela být zajištěna „třetí stranou“ (např. HZS, NNO aj.).

 

Poskytnutí první pomoci

Poskytování první pomoci bude prováděno především v rámci dalších činností (např. monitoring sociálních potřeb, zajištění provozu evakuačního centra) nebo jako zdravotnická podpora složkám IZS a ostatním organizacím, pomáhajícím na místě mimořádné události.

 

Psychosociální pomoc

Poskytování psychosociální pomoci bude opět prováděno v rámci dalších činností, nebo zapojením členů do většího celku, vytvořeného ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (např. Panel HO).

 

Evakuační centra

Členy je možné poskytnout místní samosprávě, pro zajištění provozu evakuačního centra, zejména při poskytování zdravotnické první pomoci, psychosociální pomoci, distribuci potravin, hygienických potřeb a léků a vedení evidence.

 


MEDIC Emergency Response Unit je také připravena k plnění úkolů, které připadají dobrovolným organizacím v rámci Národního pandemického plánu. Podle povahy krizové situace by se jednalo především o zajištění distribuce léků a potravin ohroženým skupinám obyvatel, zejména seniorům.

 

(Národní pandemický plán ČR je velmi důkladný šedesátistránkový dokument, který vznikal na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve spolupráci s hlavním hygienikem ČR a hlavním pražským hygienikem. Základní protipandemická opatření jsou zde rozdělena podle pěti fází pandemie. Ve fázi 3 jsou "nestátní organizace  požádány o zajištění péče o staré lidi (vyzvedávání léků, potravin)").