Novým projektem MEDIC Ústí nad Labem se stal "MEDIC Mládež" našeho spolku. Je hned několik důvodů, proč jsme se rozhodli tento náš nový projekt založit:

  1. Chceme mládeži ve věku cca 13 - 18 let nabídnout smysluplné trávení svého volného času (jeho náplní bude učit se praktickým znalostem a dovednostem v oblasti privní pomoci).
  2. Chceme nad rámec naší dosavadní práce rozšířit praktické dovednosti z oblasti první pomoci mezi mládež (v případě vážných úrazů nebo náhlých postiženích zdraví jsou to právě děti a mladiství, kteří nemají zábrany poskytnout první pomoc a takovéto závažné situace jim nejsou lhostejné).
  3. Chceme si "vychovat" vlastní budoucí členy-zdravotníky již od začátku, dát jim možost se v našem spolku seberalizovat (tím lépe a dlouhodoběji oni budou poznávat nás, ale i my je).
Inspiraci v práci s mládeží hledáme u světových organizací typu Červený kříž (například Mládež Českého červeného kříže).

STATUT MLÁDEŽE 
MEDIC ÚSTÍ NAD LABEM

  1. MEDIC Ústí nad Labem (dále jen "MUL") sdružuje své členy a dobrovolníky různého věku. Těm, kterým je 13 - 18 (kromě), sdružuje do Mládeže MEDIC Ústí nad Labem (dále jen "Mládež").
  2. Mládež je vytvořena za účelem zvýšení počtu mladých členů/dobrovolníků MUL, kteří se časem stanou plnohodnotou oporou dospělých zdravotníků.
  3. Činnost Mládeže je uzpůsobena jejich věku a zaměřena hlavně na zdravotně-preventivní akce (kurzy první pomoci pro Mládež, jejich pomoc při preventivních akcí MUL - např. dětské dny, dny otevřených dveří, prezentace MUL na veřejnosti, preventivní stánky MUL při různorodých akcích apod.).
  4. Členské příspěvky Mládeže jsou dobrovolné (př. 200,-/rok), a jsou v plné míře využívány na její činnost (např. materiální podpora činnosti).
  5. Mládež nemá vlastní právní subjektivitu, nevytváří žádné orgány; je řízena Představenstvem MUL a jím delegovaným členem. Pro svoji činnost výhradně užívá znaku "MUL Mládež".
  6. Činnost mládeže se obecně řídí Stanovami, rozhodnutím Představenstva a Valné hromady MUL.

Ukázka činnosti Mládeže MUL

   
Terezka učí děti, jak správně oživovat.

 

 

 

Martin (uprostřed) a dospělí zdravotníci.