Terezka učí děti, jak správně oživovat.

Novým projektem MEDIC Ústí nad Labem se stal "MEDIC Mládež" našeho spolku. Je hned několik důvodů, proč jsme se rozhodli tento náš nový projekt založit:

 1. Chceme mládeži ve věku cca 13 - 18 let nabídnout smysluplné trávení svého volného času (jeho náplní bude učit se praktickým znalostem a dovednostem v oblasti privní pomoci).
 2. Chceme nad rámec naší dosavadní práce rozšířit praktické dovednosti z oblasti první pomoci mezi mládež (v případě vážných úrazů nebo náhlých postiženích zdraví jsou to právě děti a mladiství, kteří nemají zábrany poskytnout první pomoc a takovéto závažné situace jim nejsou lhostejné).
 3. Chceme si "vychovat" vlastní budoucí členy-zdravotníky již od začátku, dát jim možost se v našem spolku seberalizovat (tím lépe a dlouhodoběji oni budou poznávat nás, ale i my je).
Inspiraci v práci s mládeží hledáme u světových organizací typu Červený kříž (například Mládež Českého červeného kříže).

STATUT MLÁDEŽE 
MEDIC ÚSTÍ NAD LABEM

 1. MEDIC Ústí nad Labem (dále jen "MUL") sdružuje své členy a dobrovolníky různého věku. Těm, kterým je 13 - 18 (kromě), sdružuje do Mládeže MEDIC Ústí nad Labem (dále jen "Mládež").
 2. Mládež je vytvořena za účelem zvýšení počtu mladých členů/dobrovolníků MUL, kteří se časem stanou plnohodnotou oporou dospělých zdravotníků.
 3. Činnost Mládeže je uzpůsobena jejich věku a zaměřena hlavně na zdravotně-preventivní akce (kurzy první pomoci pro Mládež, jejich pomoc při preventivních akcí MUL - např. dětské dny, dny otevřených dveří, prezentace MUL na veřejnosti, preventivní stánky MUL při různorodých akcích apod.).
 4. Členské příspěvky Mládeže jsou dobrovolné (př. 200,-/rok), a jsou v plné míře využívány na její činnost (např. materiální podpora činnosti).
 5. Mládež nemá vlastní právní subjektivitu, nevytváří žádné orgány; je řízena Představenstvem MUL a jím delegovaným členem. Pro svoji činnost výhradně užívá znaku "MUL Mládež".
 6. Činnost mládeže se obecně řídí Stanovami, rozhodnutím Představenstva a Valné hromady MUL.

Ukázka činnosti Mládeže MUL

 

 

 

Martin (uprostřed) a dospělí zdravotníci.

Vyhledávání

TERMÍN SETKÁNÍ

 • 6. prosince 2014
 • od 10:00
 • ZŠ Trmice, Tyršova 482

Terezka Dvořáková
(vedoucí projektu)

Přihláška do MEDIC Mládež

Pozor, po elektronické přihlášce budete vyzváni k vyplnění papírové přihlášky vč. podpisu zákonného zástupce. 

Elektronická přihláška slouží pouze k prvotnímu kontaktu!

Seznam členů

 1. Martin Dušek
 2. Kateřina Šímová
 3. Věra Dufková
 4. Kristýna Truncová
 5. Anna Kunová
 6. Kateřina Svatoňová
 7. Lukáš Rohrbacher
 8. Tereza Farkášová
 9. Lenka Hranáčová
 10. Eliška Šebková
 11. Zuzana Michalegová
 12. Michaela Giliánová
 13. Kateřina Svatoňová
 14. Denisa Krausová
 15. Klára Herinková