05 - Zdravotník zotavovacích akcí

05 - Zdravotník zotavovacích akcí

Neformální přístup pro účastníky kurz znamená, že se mohou uvolnit a lépe se soustředit na výuku a nácvik. 

Neformální přístup však neznamená, že nebude plně profesionální. 

Snažíme se o přátelskou atmostéru a přátelský, nicméně profesionální přístup.

 • Určeno pro: širokou věřejnost, pedagogické pracovníky (v rámci DVPP)
 •    Rozsah školení: 40 hodin (21 hod. teorie + 19 hod. praxe)
 •    Obsah školení: viz níže
 •    Délka platnosti osvědčení: neomezeně (doporučujeme za 3-4 roky si opět projít kurzem PP)
 •    Forma ukončení kurzu: teoretický test + praktická zkouška
 •    Účastník školení obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu
 •    Návazné školení: Člen první pomoci (instruktor)
 •    Cena kurzu: 1.500,- - 2.000,- (podle počtu účastníků) -> kurz bude otevřen při min. počtu 5 zájemců

 

Obah školení:

 1. Základy stavby a funkce lidského těla
 2. První pomoc - teorie
 3. První pomoc - praxe
 4. Péče o nemocné
 5. Základy zdravotnické dokumentace
 6. Práva a povinnosti zdravotníka
 7. Hygiena a epidemiologie

SPECIÁLNÍ AKCE PRO MŠ, ZŠ A SŠ

 
Při přihlášení min. počtu 3 pracovníků stejné MŠ, ZŠ nebo SŠ vám garantujeme cenu 1.500,-/osobu!!!
 
Akce platí pro kurzy v průběhu 2. pololetí školního roku 2017/2018 v případě, že se kurz uskuteční v naší učebně.

Kontaktujte nás