Zdravotník zotavovacích akcí (akreditované MŠMT)

Zdravotník zotavovacích akcí (akreditované MŠMT)

Neformální přístup pro účastníky kurz znamená, že se mohou uvolnit a lépe se soustředit na výuku a nácvik. 

Neformální přístup však neznamená, že nebude plně profesionální. 

Snažíme se o přátelskou atmostéru a přátelský, nicméně profesionální přístup.

 • Určeno pro: širokou věřejnost, pedagogické pracovníky (v rámci DVPP)
 •    Rozsah školení: 40 hodin (21 hod. teorie + 19 hod. praxe)
 •    Obsah školení: viz níže
 •    Délka platnosti osvědčení: neomezeně (doporučujeme za 3-4 roky si opět projít kurzem PP)
 •    Forma ukončení kurzu: teoretický test + praktická zkouška
 •    Účastník školení obdrží: Osvědčení o absolvování kurzu
 •    Návazné školení: Člen první pomoci (instruktor)
 •    Cena kurzu: 1.500,- - 2.000,- (podle počtu účastníků) -> kurz bude otevřen při min. počtu 5 zájemců

 

Obah školení:

 1. Základy stavby a funkce lidského těla
 2. První pomoc - teorie
 3. První pomoc - praxe
 4. Péče o nemocné
 5. Základy zdravotnické dokumentace
 6. Práva a povinnosti zdravotníka
 7. Hygiena a epidemiologie

SPECIÁLNÍ AKCE PRO MŠ, ZŠ A SŠ

 
Při přihlášení min. počtu 3 pracovníků stejné MŠ, ZŠ nebo SŠ vám garantujeme cenu 1.500,-/osobu!!!
 
Akce platí pro kurzy v průběhu 1. pololetí školního roku 2018/2019 v případě, že se kurz uskuteční v naší učebně.

Kontaktujte nás

Vyhledávání

Jako akreditovaná instituce MŠMT (čj.: MSMT-19990/2016) jsme oprávněni vzdělávat v akreditovaném programu Zdravotník zotavovacích akcí (čj. MSMT-11228/2016-1-301) mj. i pedagogické pracovníky (v rámci DVPP).

Nejbližší termín:

 ---

Základní informace

 ---

Přihlášení, platba

 • přihlášení e-mailem: kurzy@medic-ul.cz
 • platba:
  500,- nevratná záloha (č. ú.: 258632056/0300)
  1.000,- na místě (v první den kurzu)
 • samozřejmě, můžete zaplatit celou částku najednou (předem) - v případě zrušení kurzu z naší strany vám celou částku zašleme zpět
 • za přihlášenou osobu budete považováni v momentě připsání nevraté zálohy na náš účet
 • při přihlášení, resp. při platbě převodem prosím uveďte celé vaše jméno, příjmení a titul(y)
 • v případě, že kurz neuskuteční z důvodů ze strany MEDIC Ústí nad Labem, bude samozřejmé, že vám zálohu v plné výši vrátíme!