Pomoc při zvládání mimořádných událostí

Občanské sdružení MEDIC je humanitární neziskovou organizací. Z toho důvodu se mj. zabývá i pomocí při zvládání mimořádných událostí. Není pevnou složkou IZS, svou činností se nesnaží složky IZS suplovat. Právě naopak. Při déletrvajících mimořádných událostech méně či více závažnějšího charakteru, se personální kapacity profesionálních složek rychle vyčerpávají. Navíc, nemohou být neustále vázány v jednom místě, mohou být potřeba ve stejný okamžik i jinde. 

 

A v právě takových případech je zde místo pro humanitární organizace, které profesionální složky zastupují v těch případech, kdy jejich přítomnost již není nezbytně nutná (např. dlouhotrvající mrazy, péče o evakuované osoby, psychosociální pomoci apod.).

 

MEDCI si je vědom svého místa při mimořádných událostech. Proto se ve své činnosti také zaměřuje na pomoc při jejich zvládání. K tomu, aby byl platným a stabilním partnerem profesionálním složkám IZS, se neustále vzdělává a cvičí v oblastech, kde by mohla být jeho pomoc vyžadována. K tomu všem ještě navíc cvičí i takové zdravotnicko-záchranářské techniky, které by se jednou mohli hodit.

 

Mezi hlavní vzdělávací oblasti patří:

  • předlékařská první pomoc
  • psychocosiální první pomoc
  • provozování nouzového ubytování a stravování
     

Mezi ostatní vzdělávací oblasti patří:

  • záchrannářská činnost
     

Hlavními partnery MEDICu v přípravě na zvládání mimořádných událostí zejména jsou:

  • JSDH Stebno (záchrannářská činnost)
  • město Ústí nad Labem a město Trmice (finanční podpora na vybavení)