Pomoc při zvládání mimořádných událostí

Občanské sdružení MEDIC je humanitární neziskovou organizací. Z toho důvodu se mj. zabývá i pomocí při zvládání mimořádných událostí. Není pevnou složkou IZS, svou činností se nesnaží složky IZS suplovat. Právě naopak. Při déletrvajících mimořádných událostech méně či více závažnějšího charakteru, se personální kapacity profesionálních složek rychle vyčerpávají. Navíc, nemohou být neustále vázány v jednom místě, mohou být potřeba ve stejný okamžik i jinde. 

 

A v právě takových případech je zde místo pro humanitární organizace, které profesionální složky zastupují v těch případech, kdy jejich přítomnost již není nezbytně nutná (např. dlouhotrvající mrazy, péče o evakuované osoby, psychosociální pomoci apod.).

 

MEDCI si je vědom svého místa při mimořádných událostech. Proto se ve své činnosti také zaměřuje na pomoc při jejich zvládání. K tomu, aby byl platným a stabilním partnerem profesionálním složkám IZS, se neustále vzdělává a cvičí v oblastech, kde by mohla být jeho pomoc vyžadována. K tomu všem ještě navíc cvičí i takové zdravotnicko-záchranářské techniky, které by se jednou mohli hodit.

 

Mezi hlavní vzdělávací oblasti patří:

 • předlékařská první pomoc
 • psychocosiální první pomoc
 • provozování nouzového ubytování a stravování
   

Mezi ostatní vzdělávací oblasti patří:

 • záchrannářská činnost
   

Hlavními partnery MEDICu v přípravě na zvládání mimořádných událostí zejména jsou:

 • JSDH Stebno (záchrannářská činnost)
 • město Ústí nad Labem a město Trmice (finanční podpora na vybavení)

 

Vyhledávání

RYCHLÝ KONTAKT

Mgr. Viktor Nečas
+420 739 429 332

MEDIC ERU

jednotka nasazovaná při mimořádných událostech

(klikněte na logo)
 
Co MEDIC ERU nabízí:
 • monitoring škod
 • materiální pomoc
 • první pomoc
 • psychosociální pomoc
 • evakuační centrum
 
S kým MEDIC ERU spolupracuje:
 • složky IZS (zejména HZS ÚK)
 • samosprávy obcí
 • ostatní neziskové organizace
 • Ústřední krizový tým ČČK