PROJEKTY

Občanské sdružení MEDIC nenabízí jen základní služby (školení první pomoci, zdravotnické dozory a asistence, pomoc při mimořádných událostech). Zaměřuje se také na vytváření a realizování vlastních projektů. 

Mezi 2 nejdůležitější projekty MEDICu patří:

  • kroužek Mladý záchranář (slouží jako prevence sociálně-patologických jevů školní mládeže při ZŠ Trmice)
  • bulletin MEDIC Report (pravidelně vycházející bulletin o činnosti MEDICu a jeho partnerů)